top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıAv. Atay Cibooğlu

ÖTV ZAMMI ANAYASA'YA UYGUN MU ? MÜLKİYET HAKKINI ZEDELER Mİ ?

Değerli okurlarım hepinize merhabalar. Bugün aslında herkesi ilgilendiren bir konuyu ele almak istiyorum. Malum geçenlerde ithal araçlara gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sıfır kilometre araç alacakları hem derinden etkiledi hem de derinden üzdü. Çünkü araç almak isteyenler özellikle gelen bu son zamlardan sonra artık almaktan vazgeçtiler. Yeni yapılan zamla araç fiyatları ateş pahası oldu. Peki gelen bu zamlar acaba hukuka uygunluğu var mıdır ? Gelen zamlara itiraz etmemiz mümkün müdür ? Bu yazımda bunları değerlendireceğim.

30 Ağustos 2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan karara göre;

  • 1600 cm3silindir hacmine kadar, matrahı 85 bin TL’ye kadar olan araçlarda %45, matrahı 85-130 bin TL arası araçlarda %50, matrahı 130 bin TL üzeri olan araçlarda %80 ÖTV,

  • 1600-2000 cm3 silindir hacmi olan ve matrahı 170 bin TL’ye kadar olan araçlarda %130, matrahı 170 bin TL’den üzeri olan araçlarda %150 ÖTV,

  • 2000 cm3 üstü silindir hacmi olan ve matrah sınırı olmayan araçlarda %220 ÖTV alınacaktır.

Dünya.com sitesine göre gelen zamlardan sonra yapılan fiyat güncellemesi şöyle; Fiat Egea 110.900 TL, Renault Clio 124.900 TL, Volkswagen Polo 165.900 TL

Biz 2012 yılında araba bakmaya gittiğimizde ilk baktığımız araç Volkswagen Polo 1.4 idi ve bu araç 2012 yılında 31 veya 32 bin TL gibi bir fiyatı vardı. Gelen zamlardan sonra bu fiyat 165.900 TL olarak güncellenmiştir. Buradan yola çıkarak bugüne kadar yapılan zamlarla sıfır araç fiyatlarının ne kadar yükseldiğini görmemek mümkün değildir. Peki vatandaşların araba alamamaları acaba Anayasamızca korunan Mülkiyet Hakkı ihlali söz konusu olabilir mi ? Kimi hukukçular bu soruya evet yanıtı verirken kimi hukukçular bu soruya hayır yanıtı vermektedir. Yani bu konu üzerinde evet ya da hayır gibi net bir cevap vermek mümkün değil ancak tartışma değer bir konu olduğunu düşünüyorum.


Anayasamızın 35. maddesi herkesin mülkiyet hakkına sahip olacağını belirtmektedir. Yine Anayasamızın 73. maddesinin 2. Fıkrasında göre ‘‘Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.’’ demektedir. Yani bu iki maddeyi birlikte ele alıp değerlendirdiğimizde, devlet tarafından getirilen verginin adaletli ve dengeli olması lazım ki bireylerin mülkiyet hakları zarar görmesin. Devlet bireylerin mülkiyet hakkını koruması gerekmektedir. Bu bir Anayasal yükümlülüktür. Mülkiyet hakkı sadece kamu yararı varsa sınırlandırılabilir. Bunun dışında herhangi bir şekilde sınırlandırılması mümkün değildir. Keza yapılacak sınırlandırmada belirli sınırları vardır. Buna göre sınırlandırma kanunla yapılacak, Anayasanın hem sözüne hem de ruhuna uygun olacak ve en önemlisi ölçülü olmak zorundadır. Ancak gelen vergi zamlarıyla mülkiyet hakkının zedelendiğini düşünenler arasındayım.


Peki gelen vergi zamların hukuka aykırı olduğunu düşünenler Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilir mi ? Anayasamızın 150. maddesine göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine doğrudan doğruya iptal davasını herkes açamaz, belirli kişiler daha doğrusu Anayasada sayılan kişiler dava açabilir. Bu maddeye göre bu kişiler, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. Yani bu vergi zammın iptali için siyasi partilerin iptal davası açması gerekmektedir.


Yazımda da belirttiğim gibi konu tartışmalı bir konudur. Bu konu yargıya taşınırsa en doğru kararı yargı verecektir.

Bekleyip göreceğiz.


 

BURADA YAZILAN YAZILAR BİLGİ AMAÇLI OLUP YAZARIN GÖRÜŞLERİNİ İFADE EDER. HİÇBİR ŞEKİLDE HUKUKİ TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR.

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page